Цэс

“Математик цаг сонин”-ны нэрэмжит математикийн уралдаан I даваа 8-р ангийн дүн
“Математик цаг сонин”-ны нэрэмжит математикийн уралдаан I даваа 7-р ангийн дүн
“Математик цаг сонин”-ны нэрэмжит математикийн уралдаан I даваа 6-р ангийн дүн
“Математик цаг сонин”-ны нэрэмжит математикийн уралдаан I даваа 5-р ангийн дүн
“Математик цаг сонин”-ны нэрэмжит математикийн уралдаан I даваа 4-р ангийн дүн
“Математик цаг сонин”-ны нэрэмжит математикийн уралдаан I даваа 3-р ангийн дүн
“Математик цаг сонин”-ны нэрэмжит математикийн уралдаан I даваа 2-р ангийн дүн
Аймгийн БСУГ-ын БУ-ны сайн дурын мэргэжилтэн Михө манай сургууль дээр ажиллалаа
Аймгийн БСУГ-ын БУ-ны сайн дурын мэргэжилтэн Михө манай сургууль дээр ажиллаж байна. 2018.10.01ний өдөр хичээлийн судалгаа хийж хөтөлбөр боловсруулсан бол [...]
Бид түүхчид клубын сурагчид “Миний нутгийн түүхэн дурсгалт газрууд” аялал хийлээ
Бид түүхчид клубын сурагчид маань 2018 оны 10-р сарын 1-ний өдөр сургалтын менежер П.Энхтүвшин, ТНУ-ны Б.Нармандах багшаар удирдуулан “Миний нутгийн [...]
“Бид түүхчид” клуб
Шинэ хөгжил цогцолбор сургуулийн 8-10-р ангийн 16 сурагчтай “Бид түүхчид” клуб нь долоо хоног бүрийн мягмар гарагт сургалт хүмүүжлийн үйл [...]