Цэс

Сургалтад хамрагдсан
Хөлөнбуйр, Булан суманд зохион байгуулагдсан СӨБ-ын эрхлэгч, арга зүйч нарыг чадваржуулах сургалт, зөвлөн туслах ажилд арга зүйч П.Туул оролцож, багш, эцэг [...]
Багшийн хөгжлийг дэмжих ажлын хүрээнд:
Дорнод аймгийн 7-р цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судлан багшийн хөтлөх бичиг баримт, чөлөөт ажиглалт, тэмдэглэл сургалтын орчин, [...]
СӨБ-ын сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зөвлөмжийн дагуу цэцэрлэгийн аргазүйч, бүлгийн багш нар Дүрслэх урлагийн хэрэглэгдэхүүний аргачлал боловсруулах гарын авлагыг хийж, хүүхдүүдийн хичээл сургалтад ашиглаж байна
Багш Б.Баямбажав- Дугуй дүрсээр наамал хийх Багш С.Бямбасүрэн- Баримал Багш Ч.Насантогтох-Цаас нугалж бүтээх хийх аргачлал Багш Ш.Энхцацраг-Зохион бүтээх [...]
 12-р ангийн сурагчид эцэг эх, асран хамгаалагчтай уулзаж мэдээлэл дамжуулах, санал солилцох уулзалтыг сургуулийн хэмжээнд зохион байгууллаа.
Уулзалтад сургуулийн захирал Ц.Борхүүхэн, сургалтын менежер Б.Буянцэцэг, анги удирдсан багш, элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх 54 суралцагч, 47 эцэг, эх, [...]
“Боловсролын чанарын шинэчлэл”
“Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн 4-р шатны “Итгэл даасан сурагч” төслийн өрөөг стандартын дагуу тохижуулж, засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэлээ.
– “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” эрдэм шинжилгээний хурал
Захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, багш нарын төлөөлөл 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцов. “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” сэдэвт [...]
СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УНШЛАГА БОЛОВ.
“Суралцагчдын  ялгаатай  байдлыг  сургалтад  харгалзах нь – Үйл ажиллагаа, үр дүн” сэдвээр зохион байгууллаа. Уралдаанд багш нарын 52% нь илтгэл [...]
“ЭЕШ-2020” гарааны үнэлгээг зохион байгуулав.
Гарааны үнэлгээг 9 хичээлээр зохион байгуулсан бөгөөд математикийн хичээлээр хамгийн олон буюу 41 сурагч, түүх, газар зүйн хичээлээр тус бүр 1 сурагч [...]
esis.edu.mn сайтад бүртгүүлэх заавар
Татаж аваад танилцуулаарай.
ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ӨДӨРЛӨГ”
Эцэг эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, сургууль багш нарын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор I-XII ангийн нэгдлийн 12 багийн дунд 72 эцэг эхчүүдийг [...]